Sjølaksefiske som i fjor !

PRESSEMELDING fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Vi viser til dagens pressemelding fra regjeringen:

«Regjeringen viderefører det ordinære sjølaksefisket i Finnmark i 2023, og legger bort høringsforslaget om et målrettet uttak av pukkellaks. Det vil likevel bli fanget en god del pukkellaks i sjø gjennom det ordinære sjølaksefisket, og hovedinnsatsen mot pukkellaks vil være i elvene. Vi har kommet frem til dette etter et godt og konstruktivt konsultasjonsmøte med Sametinget i dag, fredag, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide».

Sjølaksefiskarlaget takker ALLE involverte i saken, sjølaksefiskarlag, andre foreninger, fiskarlag, politiske partier, fjordfiskenemda, FeFo, fagpersoner i direktorat og institutter, kommunestyrer, politikere og ikke minst Sámediggi – Sametinget med Silje Karine Muotka og hennes stab i spissen. Og mange mange flere. FOR ett engasjement vi har oppnådd. 1000 takk til alle sammen, likeså medlemmer og andre støttespillere som i prosessen har bidratt med innspill til våre høringer og konsultasjoner med departement og Sameting. Våre folkemøter i #Bugøynes, #Tana og #Kirkenes likeså. Og sist vår presentasjon av var sak denne uke på #Villakskonferansen i Trondheim. En bismak: DESVERRE fikk vi ikke gjennomslag for å åpne stengte områder for fiske, spesielt Tanafjorden og kysten utenfor, og det i pukkellaksåret 2023, DET er vi skuffet over. De av oss som nå får fortsette #sjølaksefiske skal bidra med en god del #pukkellaks #stillehavslaks #russelaks som #bifangst hvis det blir stort innsig i år. Men naturen bestemmer, det har vi erfart tidligere påfølgende pukkellaks sesonger.

Igjen takk til alle hjelpere, uten dere hadde ikke vi nådd frem med vår sak.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag:

Sjølaksefiske er en viktig næring og kulturbærer, såvel som sjøsamisk levesett og virke. Vårt yrke er viktig, i mange kombinasjonsnæringer langs kyst og i våre mange fjorder i vårt langstrakte land.

Vel blåst, hilsen Styret.

Pressemelding fra Regjeringen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...