Galleri

Foto og video

Havert dissikeres for HI
Laks i magen på Havert >/ Sel
Gamle neverkorker til krokgarn
Hjelpemidler, øsekar, tollepinner, rulle, søkke/stein