Om Sør-Varanger Sjøfiskarlag

Matta-Varjjat mearraluossabivdisearvi

Laget skal arbeide for fremme av miljøvern i henhold til vedtektene.
Vi kjemper for en bærekraftig, rettferdig og likeverdig forvaltning av laksen.
Sjølaksefiskerne utøver en aktivitet som har lange tradisjoner i fjordene og i distriktene.
Helt siden siste istid har fiske etter villaks med faststående redskap vært viktig både i husholdningen og som binæring.
Sør-Varanger sjølaksefiskarlag er bekymret for at en viktig del av kysthistorien er i ferd med å forsvinne.
Et av satsingsområdene er å få barn og unge interessert i sjølaksefiske slik at vi bidrar til at denne viktige delen av fjordkulturen videreføres til kommende generasjoner.