Vurdering av laksesesongen i 2024 pr 5/7.

Basert på rapporterte laksefangster fra 52 (49 med fullstendige opplysninger) elver fra hele landet, tellinger av oppvandrende laks, tre kilenotstasjoner i Midt-Norge og en kilenotstasjon i Rogaland har vi vurdert starten av laksefisket i 2024 og sammenlignet med gjennomsnittet for samme perioder for årene 2016-19, samt med hvert av årene 2020-2023

NINA Prosjektnotat (miljodirektoratet.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...