Lite rømt laks i elvene, men underrapportering av antall rømlinger

Selv om andelen rømt laks i elvene var lavt i fjor, tyder resultatene på at antall oppdrettslaks som blir rapportert som rømt, er for lavt.

 For villaksen blir de rømte oppdrettslaksene et problem dersom de dukker opp på gyteplassene i elvene, sier seniorforsker Vidar Wennevik.

De fleste oppdrettslaksene som rømmer «forsvinner» i havet og overlever ikke lenge nok til at de kommer seg opp i elvene for å gyte. Likevel er det en del som klarer overgangen til et liv i det fri og overlever fram til de blir kjønnsmodne og trekker mot ferskvann.

– Dersom rømlingene gyter med villfisken, kan det ha negativ innvirkning på villbestandene, sier Wennevik.

Lite rømt laks i elvene, men underrapportering av antall rømlinger | Havforskningsinstituttet (hi.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...