Høring: laksefiske i sjø og elv 2024


«Forslaget omfatter nødvendige endringer av gjeldende fiskebestemmelser i sjø og vassdrag, jf. Miljødirektoratets retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021. Endringene skal tre i kraft fra sesongen 2024. Det høres på endringer i fiskebestemmelser i 27 vassdrag og for fiske med kilenot og lakseverp i Nordmørsfjordene.»

ELV:
Miljødirektoratet foreslår at 12 vassdrag stenges i 2024. 7 nye vassdrag blir foreslått åpnet. I 2022 og 2023 åpnet Miljødirektoratet flere vassdrag som tidligare ikke har vært åpen på grunn av manglende fangstrapportering. Den gang lovet lokal forvalting å få dette på plass, men dem har ikke levert fangstrapportar til Statsforvalteren slik det kreves. Miljødirektoratet foreslår nu å ikke åpne disse for fiske fra i år.

SJØ:
Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for fiske etter laks med kilenot og lakseverp i Nordmørsfjordene da mange elver har vært rotenon behandlet i området.
«Reetableringen av fiskebestandene har ikke startet. Tilbakevandrende fisk i 2024 vil derfor være
resultat av naturlig produksjon i vassdragene og fisk med fremmed opprinnelse. Det er en risiko for at laks med fremmed opprinnelse som gyter i vassdraget i 2024 vil kunne få et godt tilslag på
grunn av fravær av stedegen laks.

Høringsnotatet og forslag til endringsforskrifter er på denne linken:

https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/2914

Husk å sende inn høringsinnspill innen 5 april.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...