Politiske konsultasjoner, stopp i sjølaksefiske i Finnmark

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag deltar i politiske konsultasjoner med statssekretæren 24/4. Bivdu og Finnmark sjølaksefiskerforening deltar ilag med oss. Målsetningen for konsultasjonene blir det samme som i de 2 administrative konsultasjoner vi har vært gjennom før påske. Krav: Opprettholde ordinært sjølaksefiske som i 2021 sesongen. Ordinært sjølaksefiske og pukkellaks tiltak må IKKE sammenblandes forvaltningsmessig. Ett rettet fiske etter pukkellaks i sjø må passe bra i de stengte områdene av Finnmark, som ett tillegg til ordinært sjølaksefiske slik som i 2021 sesongen. Sametingspresidenten er klar til politiske konsultasjoner på ett høyere nivå om vi ikke når frem med våre krav.

Pukkellaksforskriften:

er lansert slik at det virker som om å fiske pukkellaks i sjø, er en NYHET. Lokal kunnskap forteller at denne «fremmede arten», har vi fått i våre laksebruk som bifangst i over 60 år. I generasjoner har vi fanget hundretusener av arten som bifangst, og slik har vi med vår kunnskap bidratt til minimal oppgang i våre elver her nord.

Hurdalsplattformen:

En regjering for vanlige folk leser vi. Avtalen gjelder for 2021-2025. Der står det skrevet at man skal «Beholde et bærekraftig sjølaksefiske som en viktig næring og kultur- og tradisjonsbærer».

Dagens politikk ovenfor oss sjølaksefiskere vil garantert IKKE bidra til å beholde et bærekraftig sjølaksefiske, hvis ikke grep tas NÅ.

Arbeidsplasser – kombinasjonsnæring

Ikke bare har man satt kryss over mange hundre år med fiske, men flere arbeidsplasser er nå i fare og vår kultur er for alvor truet. Både sjølaksefiskere og fiskemottak har foretatt investeringer over de siste årene frem mot 2023 sesongen, for å kunne håndtere villaks og bifangst av pukkellaks. Flere fiskere har også investert i kilenøter i år, etter krokgarnforbudet forrige år, nøter som ikke kan benyttes i år.

Hva er målet – egentlig

Fiskerne spør seg om forvaltningen har satt seg godt nok inn i situasjonen, eller har man sett seg blind på det store målet som har vært siden 80-tallet. Nemlig å få bort flest mulig sjølaksefiskere og slik få større fangst og inntekter i elvene?

Statikken fra SSB bekrefter nettopp dette. Dette forhastede høringsskrivet kan ikke tolkes annerledes enn at det er dette som er målet, når vi ser ett ensidig kutt i laksefiske i sjø i Finnmark for 2023 (les: ingen endringer i elvene våre).

Statistikk, SSB

Feilslått forvaltning over tid har beviselig flyttet laksefiske fra sjø til elv, med hvilken rett spør vi oss? Statistisk Sentralbyrå sine statistikker viser at andelen av totalfangsten av laksefisk i Norge, nå ligger på 65% i elv og 35% i sjø, helt motsatt enn for 20 år siden. Hva er grunnen til dette?

Mange hundre års sjølaksefiske har gitt en unik næring langs fjord og kyst i Norge, med en stor lokal tradisjonell kunnskap. Og for ikke å glemme et viktig sjøsamisk virke og kultur.

Forslaget virker lite gjennomtenkt og vil ødelegge for vår kunnskap, yrke og kultur.

Vi stiller oss spørsmål om dette er lov i henhold til god forvaltningsskikk og internasjonale konvensjoner?

Åpne sjølaksefiske i stengte områder

Ett meget godt ekstra tiltak utover bifangst av pukkellaks i ordinært sjølaksefiske i Finnmark måtte vel være å benytte «føre-var-prinsippet» og åpne for sjølaksefiske etter pukkellaks også i stengte områder. Dette for å unngå at mange elver som det ikke er planlagt tiltak i 2023, ikke blir overfylte av pukkellaks. Vi begynner med å gjenåpne Tanafjorden og kysten utenfor. Disse fiskerne benytter sitt ordinære laksebruk.

Ta til vett og snu. Dette var uprofesjonelt. 

Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...