Høring – stenge sjølaksefiske i Finnmark i 2023 – kun pukkellaks fiske

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring et forslag til ny forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Forslaget innebærer at det vil bli åpnet for et tidsavgrenset fiske etter pukkellaks med kilenot i de sjøområdene i Finnmark som i 2022 var åpnet for ordinært sjølaksefiske. Samtidig vil det ikke bli åpnet for ordinært fiske med kilenot etter laks, sjøørret og sjørøye i disse områdene. Det blir påbud om gjenutsetting av levende laks, sjøørret og sjørøye.

Høringsfrist 11 april 2023

Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...