Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

Forslaget omfatter nødvendige endringer av gjeldende fiskebestemmelser i sjø og vassdrag, jf. Miljødirektoratets retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021. Endringene skal tre i kraft fra sesongen 2023. Det høres på endringer i fiskebestemmelser i 23 vassdrag og for fiske med stang og håndsnøre fra båt i Skjerstadfjorden. I Tanafjorden med tilstøtende sjøområder foreslås bestemmelsen om å ikke åpne for fiske med faststående redskap videreført.

Høringsnotatet og forslag til endringsforskrifter ligger nederst på denne siden. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.    

Vi ber om uttalelser til denne saken innen 28. mars 2023.

Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag (miljodirektoratet.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...