Forsiden

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag. Stiftet 13.01.1988
Matta-Varjjat mearraluossabivdisearvi. Org. nr. 994 698 478

Vi er en miljø-, kultur-, og nærings-organisasjon for sjølaksefiskerne. Organisasjonen er partipolitisk nøytral
Lagets formål er å arbeide for å fremme det tradisjonelle sjølaksefisket som en viktig næring og kulturbærer.
Videre arbeide for våre felles interesser og fremme næringsmessige og kulturelle rettigheter tilknyttet sjølaksefisket.
Laget skal arbeide for fremme av miljøvern i henhold til vedtektene.
Vi kjemper for en bærekraftig, rettferdig og likeverdig forvaltning av laksen.
Sjølaksefiskerne utøver en aktivitet som har lange tradisjoner i fjordene og i distriktene.
Helt siden siste istid har fiske etter villaks med faststående redskap vært viktig både i husholdningen og som binæring.
Sør-Varanger sjølaksefiskarlag er bekymret for at en viktig del av kysthistorien er i ferd med å forsvinne.
Et av satsingsområdene er å få barn og unge interessert i sjølaksefiske slik at vi bidrar til at denne viktige delen av fjordkulturen videreføres til kommende generasjoner.

Facebook

Instagram

Twitter